I Forum Eksperckie Branży Hotelowo – Gastronomicznej

15.05 – 17.05.2013 Starachowice Hotel Senator

image001