III Forum Eksperckie Branży Hotelowo – Gastronomicznej

25.03 – 27.03.2015 Starachowice Hotel Senator

Ramowy Program

25.03.2015r.

9.00-10.00 Rejestracja gości
10.00-11.30 Dariusz Brzozowiec – Waluty  lokalne jako najnowsze narzędzie biznesowe wspierające hotelarstwo i segment usług. Narzędzie które pozwala budować sieć partnerską hotelu z lokalną przedsiębiorczością.
Zielony Plus – nowatorski system lojalnościowy wspierający branżę hotelarską
11.30-11.45 PRZERWA KAWOWA
11.45-13.15 Elżbieta Nitsze – Organizacja pracy w dziale sprzedaży – dobór i selekcja personelu, zasady podziału obowiązków, zasady wynagradzania
13.15-14.15 PRZERWA NA LUNCH
14.15-15.45 Elżbieta Nitsze – Gdzie sprzedaż łączy się z marketingiem i które działania z zakresu sprzedaży i marketingu należy sprowadzić równolegle, a które osobno
15.45-16.00 PRZERWA KAWOWA
16.00-17.30 Elżbieta Nitsze – Plan marketingowy i systemy raportowania, oraz technologiczni sprzymierzeńcy skutecznej sprzedaży
17.30-18.00 Grzegorz Moskal – Enereko – Nowoczesny system ogrzewania ściennego
18.30 Kolacja z niespodzianką

26.03.2015r.

9.30-11.00 Sylwia Bortniak – „Mistrzostwo w usługach hotelowych”

Postrzeganie hotelu przez jego Gości

– Jakość i wizerunek

– Kultura Organizacyjna

11.00-11.15 PRZERWA KAWOWA
11.15-12.00 Sylwia Bortniak – „Mistrzostwo w usługach hotelowych”

– Systemy zachowań w stosunku do Gości i Współpracowników

– Wybrane  zagrożenia w hotelu i właściwe  formy rozwiązań

12.00-12.15 PRZERWA KAWOWA
12.15-13.45 Sylwia Bortniak  –  „Mistrzostwo w usługach hotelowych”

Komunikacja interpersonalna
– Sztuka mówienia „NIE” (ćwiczenie technik)
– Umiejętność słuchania (cztery kluczowe elementy skutecznego słuchania)

13.45-14.45 PRZERWA NA LUNCH
14.45-15.30 Sylwia Bortniak  –  „Mistrzostwo w usługach hotelowych”

– Umiejętność równoległego działania – obsługi gości

15.30-17.00 Sylwia Bortniak – „Mistrzostwo w usługach hotelowych”

– Potrzeby psychologiczne którymi kierują się ludzie
– Sztuka przepraszania

17.30 Kolacja z niespodzianką

27.03.2015r.

9.15-11.15 Piotr Sołtys – Zaufanie w biznesie Hotelarskim, dywidenda albo podatek Ty wybierasz
11.15-11.45 PRZERWA KAWOWA
11.45-13.45 Monika Sienkiewicz – Empiria – Wzrost biznesu, czyli czego potrzebuje hotel aby się rozwijać?
13.45-14.00 PRZERWA KAWOWA
14.00-15.00 Monika Sienkiewicz – Empiria – Panel dyskusyjne

– Zmiany w dzisiejszym otoczeniu biznesowym.

– Obecne trendy w hotelarstwie.

– Co zrobić aby iść z duchem czasu?

15.00 LUNCH oraz uroczyste pożegnanie Gości